Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Gustav Fransson medverkar i artikel av HedgeNordic

För den som är intresserade av den nordiska företagsobligationsmarknaden finns en artikel i HedgeNordic som svarar på frågor såsom om investerare borde vara oroade över ökade standardvärden och hur nordiska högavkastningsräntor och obestämda värdepapper emitterade den senaste tiden.

 

Artikeln är på engelska och kan läsas här