Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Alex Tang

Investment Advisor, Coeli Wealth Management

Stockholm

Anders Blomgren

Lawyer, Coeli Wealth Management

Stockholm

Anders Hellstrand

Insurance Specialist, Coeli Wealth Management

Stockholm

Andreas Brock

Portfolio Manager Coeli Global Select, Coeli Asset Management

Stockholm

Annika Söderberg

Client Coordinator, Coeli Wealth Management

Malmö

Arne Lundberg

Portfolio Manager Coeli Balanserad and Strategy funds, Coeli Asset Management

Stockholm

Camilla Carlsson

Client Coordinator, Coeli Wealth Management

Göteborg

Cecilia Biveson

Institutional sales, Coeli Absolute European Equity, Coeli Asset Management

Malmö

David Isacson

Wealth Manager, Coeli Wealth Management

0406656776

david.isacson@coeli.se

Malmö

David Ramsell

Wealth Manager, Coeli Wealth Management

08 506 223 60

david.ramsell@coeli.se

Stockholm

Hem Kontakta oss