Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra fonder

Vad du än behöver

Oavsett om du är en privat investerare som vill öka värdet på dina tillgångar, en farmor som vill spara åt dina barnbarn eller en professionell investerare som ska ge trygg avkastning till dina kunder så är vårt erbjudande av fonder till för att kunna göra just det.

Ibland är det en specifik fond som passar in i den befintliga portföljen. Ibland är det en kombination av fonder det som krävs för att möta någons behov. Vi har fonder inom aktier, räntor, hedge, riskkapital och fastigheter – ett perfekt utbud för dig som har ambition med ditt sparande.

Vår investeringsfilosofi

Coelis investeringsfilosofi är aktiv förvaltning med tydliga ställningstaganden. Vi förvaltar våra fonder utifrån våra egna övertygelser och investerar endast i de tillgångar som vi verkligen tror på. Det är så vi överträffar marknadens index och skapar mervärde i våra kunders portföljer.

Våra fonder

Kontakta oss

Kurser till våra fonder

Namn Kurs 1 dag 1 månad i år Kursdatum
Coeli Circulus America Small Cap R (SEK) 103.11 0.40 % 4.97 % - 2023-12-19
Coeli Circulus America Small Cap I (SEK) 103.38 0.27 % 5.30 % - 2023-12-19
Coeli Renewable Opportunity R (SEK) 100.77 1.35 % 10.81 % - 2023-12-19
Coeli Renewable Opportunity I (USD) 103.75 1.33 % 11.22 % - 2023-12-19
Coeli Renewable Opportunity I (SEK) 101.68 1.33 % 10.91 % - 2023-12-19
Coeli Global Opportunities R (SEK) 116.63 0.42 % 3.39 % 26.18 % 2023-12-19
Coeli Circulus R (SEK) 97.76 0.92 % 7.35 % 11.20 % 2023-12-20
Coeli Global Small Cap Select R (EUR) 95.93 -0.14 % 9.52 % 14.47 % 2023-12-20
Coeli Global Small Cap Select I (SEK) 103.32 -0.17 % 6.44 % 15.45 % 2023-12-20
Coeli Global Small Cap Select R (SEK) 101.89 -0.18 % 6.46 % 14.72 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets Fixed Income I (EUR) 95.93 0.27 % 6.22 % 23.37 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets Fixed Income I (SEK) 95.02 0.26 % 6.23 % 23.43 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets Fixed Income I (USD) 101.17 0.28 % 6.37 % 25.94 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets Fixed Income R (SEK) 94.01 0.28 % 6.09 % 22.62 % 2023-12-20
IKC Avkastningsfond (A) (SEK) 135.97 0.07 % 0.97 % 6.83 % 2023-12-19
IKC 0-100 (SEK) 173.97 -0.02 % 0.58 % 2.02 % 2023-12-19
IKC Global Flexibel (SEK) 219.24 0.20 % -0.05 % 1.39 % 2023-12-20
IKC Sverige Flexibel (SEK) 458.37 0.40 % 6.82 % 11.03 % 2023-12-19
IKC Strategifond A (SEK) 146.81 -0.19 % 2.17 % 5.75 % 2023-12-20
IKC Global Infrastructure B (SEK) 175.62 0.00 % -2.42 % 0.14 % 2023-12-14
IKC Global Infrastructure A (SEK) 169.27 0.20 % 2.05 % 1.03 % 2023-12-19
IKC Fastighetsfond B (SEK) 235.37 0.42 % 16.68 % 8.39 % 2023-12-19
IKC Fastighetsfond A (SEK) 227.13 0.42 % 16.64 % 8.00 % 2023-12-19
IKC Avkastningsfond B (SEK) 138.16 0.09 % 1.05 % 7.27 % 2023-12-19
Coeli Global Select BT (SEK) 166.99 -0.05 % 3.77 % 33.20 % 2023-12-20
Coeli Europeiska Möjligheter R (SEK) 129.77 0.00 % 9.39 % 14.08 % 2023-11-30
Coeli Likviditetsstrategi R (SEK) 12.21 0.04 % 0.07 % 4.40 % 2023-12-20
Coeli Total A (SEK) 191.46 0.30 % 6.75 % 14.50 % 2023-12-19
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond I-D (SEK) 83.40 0.16 % 1.52 % 4.14 % 2023-12-20
Coeli Likviditetsstrategi I (SEK) 107.83 0.04 % 0.05 % 4.43 % 2023-12-20
Coeli Global Select W (SEK) 219.30 -0.05 % 3.74 % 32.72 % 2023-12-20
Coeli European R (SEK) 113.30 1.53 % 6.19 % -2.69 % 2023-12-19
Coeli European I (SEK) 123.76 1.53 % 6.23 % -2.21 % 2023-12-19
Coeli Balanserad F (SEK) 120.24 0.20 % 7.10 % 14.02 % 2023-12-20
Coeli Mix W (SEK) 12.40 -0.30 % 5.59 % 8.73 % 2023-12-19
Coeli Mix R (SEK) 31.81 -0.30 % 5.56 % 8.36 % 2023-12-19
Coeli Mix F (SEK) 31.84 -0.30 % 5.55 % 8.38 % 2023-12-19
Coeli Balanserad R (SEK) 207.17 0.20 % 7.10 % 13.98 % 2023-12-20
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R-D (SEK) 78.96 0.15 % 1.48 % 3.59 % 2023-12-20
Coeli Global Select R (EUR) 264.91 0.08 % 6.72 % 32.04 % 2023-12-20
Coeli Global Select I-D (SEK) 202.75 -0.09 % 4.01 % 33.57 % 2023-12-20
Coeli Global Select R-D (SEK) 233.95 -0.08 % 3.96 % 32.62 % 2023-12-20
Coeli Global Select I (SEK) 351.57 -0.05 % 3.81 % 33.13 % 2023-12-20
Coeli Global Select R (SEK) 330.51 -0.05 % 3.93 % 32.58 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets I-D (EUR) 109.25 0.69 % 2.80 % 12.91 % 2023-12-20
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond I (SEK) 119.03 0.16 % 1.54 % 4.14 % 2023-12-20
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R (SEK) 113.07 0.16 % 1.49 % 3.60 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets I (USD) 128.38 0.62 % 3.11 % 15.91 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets I (EUR) 159.66 0.68 % 2.79 % 12.87 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets R (EUR) 146.47 0.76 % 2.80 % 12.16 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets I (SEK) 200.72 0.56 % -0.03 % 13.16 % 2023-12-20
Coeli Frontier Markets R (SEK) 181.00 0.62 % 0.00 % 12.47 % 2023-12-20

Hållbarhet

För Coeli handlar hållbarhet om uthållighet, ansvar, förtroende och goda affärer. Vi lägger stor vikt vid noggrann analys och fakta för att identifiera möjligheter, hantera risker och förstå konsekvenser utifrån ett helhetsperspektiv. Vi arbetar för att ständigt utveckla, bygga och förbättra och dela med oss av det som bidrar till mer värde. Vi vill vidga våra perspektiv så att vi lägger vårt fokus där vi kan göra störst nytta.

Läs mer här

01

Investera i våra fonder

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att investera i våra fonder – du väljer det sätt som passar dig bäst. Vänd dig till oss eller investera via olika plattformar.

Läs mer

02

Private Equity

Som en av de första i Sverige erbjuder Coeli dig som kund tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity-fonderna som investerar i och utvecklar små och medelstora företag.

Läs mer

03

Fastighetsfonder

Fastighetsfonder erbjuder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns exploaterings- och utvecklingsmöjligheter. Bolaget investerar i svenska fastigheter med bra potential om värdeskapande.

Läs mer

Hem Våra fonder