Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Aktiefonder

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som i huvudsak investerar i aktier. Fondens värdeförändring är avhängig utvecklingen i de aktier som fonden placerar i. En aktiefonds värdeförändring varierar mer över tiden än exempelvis räntefonder och blandfonder. Aktiefonder har högre risk men ger också möjlighet till en högre avkastning. Coeli erbjuder aktiefonder som har bred global exponering eller som är avgränsade med exponering mot gränsmarknadsländer.

Fonder

Coeli Frontier Markets

Fokus på gränsmarknadsländer

Coeli Global Select

Coelis globalfond har världens finaste bolag

Coeli Europeiska Möjligheter

Aktiefond med fokus på Europa

Coeli Global Small-Cap

Coelis globalfond har världens finaste bolag

Coeli Circulus

Världens största inköpsorder

Coeli Circulus America Small Cap

Små bolag med stor betydelse

Coeli European

Europeisk aktiefond med fokus på små och medelstora företag

Kontakta oss

Hem Våra fonder Aktiefonder