Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Frontier Markets

Fokus på gränsmarknadsländer

Fonden siktar på att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i börsnoterade företag i världens gränsmarknadsländer. Med gränsmarknader avses nästa generation av tillväxtmarknader som omfattar omkring 120 länder i fem regioner: Afrika, Östeuropa, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Fondens strategi kombinerar en top-down landsbedömning med en bottom-up bolagsanalys där viktiga kriterier i aktieurvalsprocessen är sunda affärsmodeller, ledningar med hög integritet och god avkastning på kapital. Kvalitativa bolag, väl positionerade att dra nytta av den pågående strukturella utvecklingen i världens gränsmarknadsländer.

Fondfakta

Startdatum

2014-02-28

Förvaltare

Hans-Henrik Skov & James Bannan

Inriktning

Aktiefond med inriktning på gränsmarknadsländer

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 2.50 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

1,50% (från och med 2020-09-30)
Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli Frontier Markets