Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Private Equity

Ger dig unik bredd i din investeringsportfölj

Coeli är en av få aktörer i Sverige som erbjuder investeringar i den spännande private equity-marknaden, en marknad som annars är svårtillgänglig för den privata investeraren. Vi var först ut med att erbjuda investeringsmöjligheter till privatpersoner när vi lanserade en private equity-fond redan 2006. Vi har fortfarande en ledande position som investerare på den nordiska private equity-marknaden.

Private equity är okorrelerat till vad som händer på framförallt de nordiska börserna och är till för dig som

  • söker ett tillgångsslag som breddar din investeringsportfölj, och därmed sprider risken
  • söker potential till hög årlig direktavkastning
  • vill stötta tillväxt, utveckling och digitalisering i de nordiska marknaderna

Fallstudier

Ladda fler

Kontakta oss för att ta del av nästa unika investeringsmöjlighet

Vad är Private Equity?

Unika portföljegenskaper som ger värde i en långsiktig investeringsportfölj

Investeringar i mer mogna bolag

Pil

Ut- eller uppköpsaffärer

Pil

Oftast med ett positivt kassaflöde

Pil

Kapitalet är riskkapital

Pil

Som gör investeringar i buyout-segmentet

Pil

Fonderna sköts av ett managementbolag

Pil

Som identifierar och investerar i bolag

Pil

Utvecklar dessa genom ett aktivt ägande

Pil

Slutligen avyttrar dem

Pil

Coelis erbjudande inom private equity

Hos oss kan du investera i den nordiska private equity-marknaden med fokus på små och medelstora företag – antingen i de mest attraktiva nordiska private equity-fonderna eller direkt i onoterade entreprenörsdrivna tillväxtbolag. Läs mer om Coeli Private Equity AB, Coeli Private Equity 2016 och CNI Nordic 5 AB nedan.

Kontakta oss

Våra Private Equity-fonder

Coeli Private Equity AB

Coeli Private Equity AB

Coeli CNI Nordic 5

Coeli CNI Nordic 5 AB

Arkiv för Coeli Private Equity 2016 AB

Coeli Private Equity 2016

Coeli Private Equity 2016

Hem Våra fonder Private Equity-fonder