Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Frontier Markets Fixed Income

Avkastning i gränsmarknadsobligationer

Fondens mål är att uppnå hög avkastning genom att investera i stats- och företagsobligationer på globala gränsmarknader. Vi definierar gränsmarknader (Frontier Markets) som relativt unga och små statliga emittenter, som är mindre utvecklade än traditionella tillväxtmarknader. Fonden erbjuder investerare tillgång till avkastning från en portfölj med oberoende högavkastande obligationer, från länder med attraktiva långsiktiga tillväxtutsikter. Strategin kombinerar ett urval av länder och strukturerad portföljförvaltning, med instrument som väljs utifrån kriterier såsom förbättrad styrning, ekonomisk tillväxt och tillgång till finansiering.

Fondfakta

Förvaltare

Maciej Woznica & Lars Krabbe

Inriktning

Gränsmarknadsobligationer

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

1.25% (från och med 2023-08-11)
Hem Våra fonder Räntefonder Coeli Frontier Markets Fixed Income